THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG PERMECIDE 50 EC

bởi dietmoithanhlong

Thuốc diệt côn trùng PERMECIDE 50 EC dùng để diệt ruồi, nhặng, ngăn chặn dịch ruồi ở các cơ sở chăn nuôi gia súc, cơ sở chế biến thực phẩm, bải rác…

1.Tính năng của thuốc diệt muỗi hiệu quả Permecide 50EC: 
– Permecide 50EC dạng nhũ dầu đậm đặc, hiệu lực cao để phòng trừ Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Ruồi
2.Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt muỗi hiệu quả Permecide 50EC:
Phun ULV:
– Pha 01 lít Permecide 50EC với 10 lít nước
– Mức áp dụng: 5ml/nhà 50m3 hoặc 0.5 lít/ha
Phun tồn lưu:
– Pha trung bình 100ml Permecide 50EC với 5 lít nước
– Phun 50ml dung dịch pha cho 1m2  bề mặt

Cùng nhóm

1